ผู้ซื้อ

สร้างหรือรวมกลุ่มซื้อได้ 1

ได้ส่วนลดจากราคาขาย และส่วนลดจากการรวมกลุ่ม 2

ลดต้นทุนการซื้อ 3

วางแผนการซื้อ 4

ตรวจสอบสถานะการซื้อ การจัดส่ง รวมถึงระยะเวลาในกระบวนการจัดส่ง 5

ผู้ผลิต

1 มีกำลังการสั่งซื้อจากการรวมกลุ่มที่เพิ่มมากขึ้น

2 มีแผนการขาย เพราะได้รับคำสั่งซื้อจากผู้ซื้อล่วงหน้า

3 วางแผนการจัดส่ง

4 แบ่งจัดส่ง

5 รวมจัดส่ง

ใครที่ได้ประโยชน์

รายชื่อบริษัท

สินค้ายอดนิยม